Advertising and the role of creativity

There are a lot of reasons that brands advertise. It might be to generate awareness. Increase consideration. Build traffic. Deliver an offer. Drive sales. Induce loyalty. Inspire sharing. Get liked. Start a conversation. But simply, advertisers advertise to call people to action. Maybe it’s to get a consumer to buy something right now. Every brand wants that. But long-term thinking also demands that sometimes our only purpose is to get people to like us. Or talk about us. Or see us in a positive light.

Viết Quảng Cáo Theo Phong Cách Ogilvy

Những điều nên ghi nhớ để viết nội dung quảng cáo hiệu quả:

  • Viết quảng cáo ở ngôi số ít như đang trò chuyện 1 on 1 với người đọc. Họ đọc quảng cáo của bạn khi họ 1 mình.
  •  Sử dụng câu ngắn và đoạn văn ngắn. KHÔNG dùng từ khó hiểu.
  • Không viết văn theo cấu trúc mở-thân-kết.
  • Hãy viết quảng cáo của bạn như kể một câu chuyện.
  • Không dùng phép liên tưởng, vì người đọc sẽ không hiểu.
  • Không dùng phép so sánh tuyệt đối (Nhất, Số 1…). Người đọc không tin vào những điều đó.
  • Nếu bạn thêm vào mẫu quảng cáo nhận xét của những khách hàng khác, điều đó sẽ làm quảng cáo của bạn có vẻ đáng tin hơn.
  • Nhận xét của người nổi tiếng có độ gợi nhớ cao, nhưng người đọc sẽ nhớ về người nổi tiếng nhiều hơn nhớ về sản phẩm của bạn.
  • Nhận xét của chuyên gia (9/10 bác sĩ khuyên dùng…) lại có độ tin cậy cao.
  • Cố gắng đưa giá của sản phẩm vào mẫu quảng cáo nếu được, nó sẽ tác động trực tiếp đến việc khách hàng có muốn mua hay không ngay thời điểm đọc thay vì bỏ qua và lãng quên.

10 Advertising Quotes ( Part 1 )

1.Packaging doesn’t matter when your product is shit !

2. Brand can only be advocated since peopole try your products

3. Never be the second at anything

4. Advertising truth: Creating advertising is largely precision guessing

5. Who care about Advertising ?

6. Are you doing advertising ?

7. So beware of your competitor

8. A lot of time people don’t really know what they need

9. Advertising is about creating the need for things

10. Just Remember !