TVC keo Appolo – Một Lần Chạm Là Một Đời Gắn Kết

Một TVC khá hay tại VN của của sản phẩm keo Appolo. Đây là một nhãn hàng khá dũng cảm khi dám làm TVC dạng đánh vào emotion của mọi người chứ ko nhắc đến quá nhiều sản phẩm. Hãy cùng chờ và xem thử thành công của TVC này đến đâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s