Viết Quảng Cáo Theo Phong Cách Ogilvy

Những điều nên ghi nhớ để viết nội dung quảng cáo hiệu quả:

  • Viết quảng cáo ở ngôi số ít như đang trò chuyện 1 on 1 với người đọc. Họ đọc quảng cáo của bạn khi họ 1 mình.
  •  Sử dụng câu ngắn và đoạn văn ngắn. KHÔNG dùng từ khó hiểu.
  • Không viết văn theo cấu trúc mở-thân-kết.
  • Hãy viết quảng cáo của bạn như kể một câu chuyện.
  • Không dùng phép liên tưởng, vì người đọc sẽ không hiểu.
  • Không dùng phép so sánh tuyệt đối (Nhất, Số 1…). Người đọc không tin vào những điều đó.
  • Nếu bạn thêm vào mẫu quảng cáo nhận xét của những khách hàng khác, điều đó sẽ làm quảng cáo của bạn có vẻ đáng tin hơn.
  • Nhận xét của người nổi tiếng có độ gợi nhớ cao, nhưng người đọc sẽ nhớ về người nổi tiếng nhiều hơn nhớ về sản phẩm của bạn.
  • Nhận xét của chuyên gia (9/10 bác sĩ khuyên dùng…) lại có độ tin cậy cao.
  • Cố gắng đưa giá của sản phẩm vào mẫu quảng cáo nếu được, nó sẽ tác động trực tiếp đến việc khách hàng có muốn mua hay không ngay thời điểm đọc thay vì bỏ qua và lãng quên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s